Kierownik robót technologiczno-instalacyjnych


OBOWIĄZKI:
– Weryfikacja i przekazywanie dokumentacji technicznej do realizacji,
– Przygotowanie i realizacja przetargów na podwykonawców robót technologicznych i budowlanych,
– Wstępne negocjacje i przygotowywanie umów z podwykonawcami,
– Pełnienie funkcji Kierownika Robót Instalacyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy  prawo budowlane,
– Organizacja i nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi i przez podwykonawców,
– Bieżąca kontrola jakości, zaawansowania prac i kosztów budowy,
– Nadzór nad realizacją prac zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
– Udział w procesie zakupowym,
– Zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
– Dokonywanie odbiorów,
– Rozwiązywanie problemów budowlanych, proponowanie i wdrażanie rozwiązań zamiennych,
– Współdziałanie z kierownikiem budowy, projektantami i inspektorami nadzoru,
– Opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów Inwestora,
– Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA OSOBY, KTÓRE:
– Posiadają wykształcenie wyższe techniczne budowlane – kierunkowe oraz uprawnienia budowlane,
– Posiadają doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
– Potrafią wykazać się znajomością rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
– Posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
– Są samodzielne, dyspozycyjne, posiadają zdolności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji,
– Znajomość specyfiki prac wykonywanych w branży paliwowo – chemicznej oraz przy instalacjach przemysłowych będzie dodatkowym atutem,
– Posiadają prawo jazdy i są gotowe do podejmowania wyjazdów służbowych,

OFERUJEMY:
– Pracę w stabilnej firmie działającej na rynku lokalnym oraz międzynarodowym;
– Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
– Atrakcyjny system wynagrodzeń;
– Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju;
– Ciekawe i niesztampowe realizacje;
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez inwestorbp Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres: rekrutacje@inbap.com. UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.