Kierownik robót technologiczno-instalacyjnych


  Miejsce pracy: Biała Podlaska/Małaszewicze


Obowiązki:

 • Weryfikacja i przekazywanie dokumentacji technicznej do realizacji,
 • Przygotowanie i realizacja przetargów na podwykonawców robót technologicznych i budowlanych,
 • Wstępne negocjacje i przygotowywanie umów z podwykonawcami,
 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót Instalacyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy  prawo budowlane,
 • Organizacja i nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi i przez podwykonawców,
 • Bieżąca kontrola jakości, zaawansowania prac i kosztów budowy,
 • Nadzór nad realizacją prac zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
 • Udział w procesie zakupowym,
 • Zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
 • Dokonywanie odbiorów,
 • Rozwiązywanie problemów budowlanych, proponowanie i wdrażanie rozwiązań zamiennych,
 • Współdziałanie z kierownikiem budowy, projektantami i inspektorami nadzoru,
 • Opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów Inwestora,
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane – kierunkowe oraz uprawnienia budowlane,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • Znajomością rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
 • Posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
 • Samodzielność, dyspozycyjność, zdolności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji,
 • Znajomość specyfiki prac wykonywanych w branży paliwowo – chemicznej oraz przy instalacjach przemysłowych będzie dodatkowym atutem,
 • Prawo jazdy i są gotowe do podejmowania wyjazdów służbowych,

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie działającej na rynku lokalnym oraz międzynarodowym;
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju;
 • Ciekawe i niesztampowe realizacje;
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez inwestorbp Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres: rekrutacje@inbap.com. UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.