SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWYWANIA ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI HANDLOWYCH I MIESZKANIOWYCH


ZADANIA, JAKIE STAWIAMY PRZED OSOBĄ ZATRUDNIONĄ:

– koordynowanie procesu inwestycyjnego przy wsparciu kierownika działu: przygotowanie, realizacja i przekazanie do użytkowania,
– współpraca z projektantami, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru w trakcie realizacji inwestycji,
– przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej,
– przygotowywanie materiałów przetargowych oraz analiza ofert składanych przez wykonawców,
– sporządzanie i aktualizacja rzutów marketingowych,
– współpraca z działem najmu i najemcami w zakresie sporządzania załączników technicznych do umów najmu,
– odbiór, weryfikacja i opiniowanie dostarczonej przez najemców dokumentacji technicznej,
– koordynacja prac projektowych i wykonawczych najemców.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA OSOBY, KTÓRE:

– posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa lub architektury,
– posiadają doświadczenie w pracy w branży budowlanej,
– potrafią wykazać się znajomością prawa budowlanego, warunków technicznych oraz procesu inwestycyjnego,
– posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
– są samodzielne, posiadają umiejętność podejmowania decyzji.


Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez inwestorbp Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres e-mail: rekrutacje@inbap.com
UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.