Akcje PZL Świdnik S.A.

Od grudnia Inwestor nabywa akcje PZL Świdnik S.A. z siedzibą w Świdniku. Nasza oferta jest konkurencyjna do propozycji włoskiego koncernu Agusta Westland. Inwestor cały czas nabywa w sposób warunkowy, bądź definitywny akcje wybranych spółek nieodpłatnie udostępnione uprawnionym osobom w trakcie procesu prywatyzacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.). Osoby zainteresowane rzetelną i profesjonalną obsługą transakcji prosimy o kontakt z naszym biurem, bądź naszymi terenowymi doradcami.