Inwestor wygrał przetarg na kupno placu i budynku dworca PKS w Cieszynie

W ramach zakończonej 10.05.2012 roku procedury przetargowej Biuro-Prawno Finansowe Inwestor wygrało przetarg na kupno placu i budynku dworca PKS w Cieszynie. Utrzymanie funkcji dworca jest jednym z priorytetów podejmowanych działań. Zabezpieczenie wszystkich potrzeb lokalnej społeczności jest dewizą Naszego przedsiębiorstwa.

W porozumieniu z władzami lokalnymi planujemy zbudowanie na tym terenie Galerii Handlowej ze znanymi i popularnymi markami, których brakuje w Cieszynie.

Obiekt ten będzie łączył funkcje dworca autobusowego z całym jego zapleczem na poziomie „0” z funkcją usługowo-handlową na pozostałych kondygnacjach budynku.