Konkurs na nazwę centrum handlowego w Tczewie

Ogłaszamy konkurs na nazwę centrum handlowego w Tczewie.
Zadanie uczestników konkursu polega na zaproponowaniu nazwy oraz koncepcji graficznej logo dla nowego centrum handlowego. Nazwa powinna być niepowtarzalna, łatwa do zapamiętania oraz kojarząca się z miastem Tczew lub jego regionem. Koncepcja graficzna może być odręcznym szkicem, zarysem, nie wymagamy aby były to prace tworzone w oparciu o skomplikowane programy graficzne. Technika dowolna np. grafika komputerowa, prace wykonane kredkami lub farbami, itp. Liczy się sam pomysł, kreatywne podejście do tematu. Prace będą stanowiły podstawę do opracowania projektu logo centrum handlowego w Tczewie.
Regulamin konkursu.