Architekt


Miejsce pracy: Gdańsk


Zadania, jakie stawiamy przed osobą zatrudnioną:

 • sporządzanie zróżnicowanych projektów architektonicznych na etapach analiz, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego;
 • przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej;
 • współpraca z projektantami, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru w trakcie realizacji inwestycji.

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie architektury;
 • posiadają doświadczenie w pracy w biurze projektowym min. 3 lata;
 • posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;
 • potrafią wykazać się znajomością prawa budowlanego, warunków technicznych oraz procesu inwestycyjnego;
 • posługują się oprogramowaniem MS Office oraz AutoCAD;
 • są samodzielne w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, posiadają umiejętność podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

 Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.