Otrzymaliśmy koncesję na przeładunek kolejnych produktów

W dniu 2 lipca 2019 roku poszerzyliśmy swoją działalność przeładunkową w oparciu o uzyskaną Koncesję nr MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa na przeładunek paliw ciekłych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dn. 31 grudnia 2030 roku.

Uzyskana Koncesja umożliwia przeładunek następujących paliw ciekłych:

  • półprodukty rafineryjne o kodach CN: 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
  • oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11;
  • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
  • ciężkie oleje opałowe o kodach CN: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
  • biopaliwa płynne o kodach CN: 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Koncesja do pobrania: