Postęp prac przy rozbudowie i modernizacji Terminalu INBAP

Realizacja projektu bazy magazynowej i terminalu paliw, chemikaliów, gazu i parafin w Małaszewiczach Dużych jest na wysokim poziomie zaawansowania.

Ukończona została budowa obiektów z zakresu branży konstrukcyjno-budowlanej.

Osiągnęliśmy ponad połowę zaawansowania prac w zakresie:

  • budowy nawierzchni drogowych,
  • budowy instalacji sanitarnej,
  • budowy instalacji przeciwpożarowej.

Obecnie trwają prace związane z przebudową istniejących torów o prześwicie 1520 mm, z częściową ich likwidacją oraz budowa nowych grup torów o prześwicie 1520 mm i 1435 mm, budowa obiektów i instalacji technologicznych, tworzenie systemu automatyki dla potrzeb zarządzania i nadzoru terminalu paliw.  

Wiosną 2023 roku przewidujemy zakończenie budowy zbiorników magazynowych naziemnych przeznaczonych do przechowywania oleju napędowego ON i metanolu, których łączna pojemność wynosić będzie ponad 50 000 m3.

Z początkiem 2023 roku startujemy z budową III etapu inwestycji, który swoim zakresem obejmuje instalację LPG wraz z infrastrukturą jej dedykowaną.

Budynek biurowy, który stanowi ważną część całego terminalu, osiągnął stan surowy otwarty, obecnie wykonywana jest instalacja sanitarna, wiosną przystąpimy do wykańczania wewnętrznej i zewnętrznej części biurowca.