INBAP Group


INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany jest przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Niezależną działalność
w zakresie projektów przeładunkowo-magazynowych prowadzi spółka: Inbap Terminal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA,
a działalność w zakresie inwestycji mieszkaniowych prowadzona jest przez: Inbap Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA.

Nasze inwestycje handlowo-usługowe zarządzane są przez spółki INBAP Nieruchomości.

Siedziba firm ulokowana jest w Warszawie, a biuro zarządu w Białej Podlaskiej. W Gdańsku znajduje się nasz dział inwestycyjny.


INBAP Nieruchomości

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5272684015; REGON: 146311971; KRS: 0000429795

INBAP Terminal

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5372631449; REGON: 362458170; KRS: 0000739376

INBAP Deweloper

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5272816586; REGON: 368008663; KRS: 0000688127

INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
NIP: 1070026353, REGON: 146725655, RFi: 849

INBAP Nieruchomości 1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5372638138; REGON: 367410831; KRS: 0000680786

INBAP Nieruchomości 2

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 6631874013; REGON: 367460504; KRS: 0000681666

INBAP Nieruchomości 3

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5932607737; REGON: 367424626; KRS: 0000681038

INBAP Nieruchomości 4

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 7872118762; REGON: 367458275; KRS: 0000681531