INBAP Group

INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany jest przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Organ administrujący nieruchomościami to Real Estate Inwestorbp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, natomiast niezależną działalność
w zakresie projektów przeładunkowo-magazynowych prowadzą spółki: Inbap Terminal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
oraz Inbap Intermodal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Siedziba firm ulokowana jest w Warszawie, a biuro zarządu w Białej Podlaskiej. W Gdańsku znajduje się nasz dział inwestycyjny.


INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
NIP: 1070026353, REGON: 146725655, RFi: 849

INBAP TERMINAL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5372631449; REGON: 362458170; KRS: 0000739376

INBAP INTERMODAL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
NIP: 5272816586; REGON: 368008663; KRS: 0000688127