Główny Księgowy


Miejsce pracy: Biała Podlaska


OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
 • sporządzanie i terminowe wysyłanie do odpowiednich organów miesięcznych rocznych deklaracji podatkowych (CIT, PIT, JPK VAT), i innych, do sporządzenia, których zobowiązana jest Spółka,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 • organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych,
 • wsparcie kierownictwa firmy w zakresie optymalnych rozwiązań księgowych oraz podatkowych,
 • automatyzowanie procesów księgowych oraz usprawnianie procedur.

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub rachunkowości, lub ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów lub rachunkowości,
 • co najmniej 3 lata praktyki w dziale księgowości oraz pracy na samodzielnym stanowisku jako główny księgowy,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, podatkowych (w tym CIT Estoński), płacowych oraz ZUS
 • nieposzlakowana opinia,
 • terminowość, systematyczność, dokładność,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,

MILE WIDZIANE:

 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych(np. Rewizor, Gratyfikant, Subiekt, Płatnik).

OFERUJEMY:

 • stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • służbowy sprzęt i wszelkie narzędzia do pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INBAP Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli, nie będą brane pod uwagę!

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.