Inspektor nadzoru branży sanitarnej i technologicznej


Miejsce pracy: Biała Podlaska


Zadania, jakie stawiamy przed osobą zatrudnioną:

 • weryfikacja i przekazywanie dokumentacji technicznej do realizacji,
 • przygotowanie i realizacja przetargów na wykonawców robót budowlanych oraz branżowych,
 • wstępne negocjacje i przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • organizacja i nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi i przez podwykonawców,
 • bieżąca kontrola jakości i zaawansowania prac,
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
 • udział w procesie zakupowym,
 • zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
 • rozwiązywanie problemów budowlanych, proponowanie i wdrażanie rozwiązań zamiennych,
 • stały nadzór i odpowiedzialność za całokształt prowadzonego procesu inwestycyjnego,
 • współdziałanie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 • dokonywanie odbiorów,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • przeprowadzenie procesu oddania budynku do użytkowania,
 • opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów Inwestora,
 • nadzór nad realizacjami rurociągów i instalacji przemysłowych na budowie bazy paliw i chemikaliów.

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności,
 • posiadają doświadczenie na podobnym stanowisku min 1 rok,
 • potrafią wykazać się znajomością rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
 • posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
 • są samodzielne, dyspozycyjne, posiadają zdolności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadają prawo jazdy i są gotowe do podejmowania wyjazdów służbowych.
 • Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie działającej na rynku lokalnym oraz międzynarodowym,
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,
 • ciekawe i niesztampowe realizacje,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

UWAGA: Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.