INSPEKTOR NADZORU


Miejsce pracy: Biała Podlaska


Zadania, jakie stawiamy przed osobą zatrudnioną:
• weryfikacja i przekazywanie dokumentacji technicznej do realizacji,
• przygotowanie i realizacja przetargów na wykonawców robót budowlanych oraz branżowych,
• wstępne negocjacje i przygotowywanie umów z wykonawcami,
• organizacja i nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi i przez podwykonawców,
• bieżąca kontrola jakości i zaawansowania prac,
• nadzór nad realizacją prac zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
• udział w procesie zakupowym,
• zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
• rozwiązywanie problemów budowlanych, proponowanie i wdrażanie rozwiązań zamiennych,
• stały nadzór i odpowiedzialność za całokształt prowadzonego procesu inwestycyjnego,
• współdziałanie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
• dokonywanie odbiorów,
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
• przeprowadzenie procesu oddania budynku do użytkowania,
• opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami, sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów inwestora.

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:
• posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności,
• posiadają doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok,
• potrafią wykazać się znajomością rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
• posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
• są samodzielne, dyspozycyjne, posiadają zdolności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji,
• posiadają prawo jazdy i są gotowe do podejmowania wyjazdów służbowych.

Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie działającej na rynku lokalnym oraz międzynarodowym,
• pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
• atrakcyjny system wynagrodzeń,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,
• ciekawe i niesztampowe realizacje,
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

UWAGA: Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.