Kierownik robót drogowych


Miejsce pracy: Małaszewicze Duże


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną oraz przyjętym budżetem i harmonogramem w ramach realizowanej inwestycji bazy paliw i chemikaliów oraz bazy przeładunkowej. 

Zakres obowiązków:

 • Bezpośredni nadzór na realizacją robót torowych;
 • Planowanie i koordynowanie robót w oparciu o wymogi projektowe, specyfikacje techniczne, harmonogram;
 • Organizowanie i nadzorowanie prac zgodnie z zasadami BHP;
 • Rozliczanie robót;
 • Koordynacja dostaw i odbiory materiałów nawierzchni torowej;
 • Przygotowanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
 • Pomoc w zatwierdzaniu stosowanych materiałów;
 • Odbiory robót z Inspektorami;
 • Koordynacja prac z pozostałymi branżami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane, mile widziane w specjalności kolejowej;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi;
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu pracowników.

 Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najprężniej rozwijających się firm w regionie
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

UWAGA: Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.