Kierownik terminala przeładunkowego


Miejsce pracy: Łosośna Wieś


Zakres obowiązków:

 • Planowanie, organizacja, zarządzanie pracą terminala przeładunkowego,
 • Nadzór nad ciągłością pracy terminala oraz bezpieczeństwem na terminalu,
 • Koordynowanie działań, mających na celu sprawną obsługę ładunków w zakresie transportu kolejowego i drogowego,
 • Organizacja logistyki dostaw i odpowiedzialność za ich terminowość,
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników operacyjnych,
 • Odpowiedzialność za prawidłowy rozkład czasu pracy pracowników i jego optymalizację pod kątem realizacji planów przeładunkowych oraz bezpieczeństwa pracy,
 • Odpowiedzialność za stan techniczny parku maszyn, w tym organizacja procesu kontroli, remontów maszyn i urządzeń używanych do bieżącej działalności,
 • Kontrola i rozliczanie zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi,
 • Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i jego stan techniczny,
 • Współpraca z kooperantami w ramach obowiązujących umów oraz urzędami w celu pozyskiwania niezbędnych dokumentów i pozwoleń,
 • Zaangażowanie w realizację planów rozwoju Spółki.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu,
 • Systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem,
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Umowę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • Profesjonalne narzędzia pracy,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.