Manewrowy/ustawiacz


Miejsce pracy: Terminal INBAP, Małaszewicze Duże, ul. Warszawska


Wymagania:
• aktualne uprawnienia i badania psychologiczne na stanowisko manewrowy lub ustawiacz,
• odpowiedzialność, dokładność i dobra organizacja pracy,
• doświadczenie w pracy na terminalu paliwowym, chemicznych będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność szybkiego uczenia się.

Obowiązki:
• kierowanie oraz wykonywanie manewrów na bocznicy kolejowej,
• sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych, przestawianie zwrotnic i wykolejnic,
• zabezpieczanie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem,
• operatywna realizacja planu pracy manewrowej,
• obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i zdawaniem wagonów,
• przeładunek towarów ropopochodnych z cystern kolejowych do autocystern.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)”.