Manewrowy/ustawiacz


Miejsce pracy: Terminal INBAP, Małaszewicze Duże, ul. Warszawska


Wymagania:
• aktualne uprawnienia i badania psychologiczne na stanowisko manewrowy lub ustawiacz,
• odpowiedzialność, dokładność i dobra organizacja pracy,
• doświadczenie w pracy na terminalu paliwowym, chemicznych będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność szybkiego uczenia się.

Obowiązki:
• kierowanie oraz wykonywanie manewrów na bocznicy kolejowej,
• sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych, przestawianie zwrotnic i wykolejnic,
• zabezpieczanie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem,
• operatywna realizacja planu pracy manewrowej,
• obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i zdawaniem wagonów,
• przeładunek towarów ropopochodnych z cystern kolejowych do autocystern.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

UWAGA: Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.