TRZECIE WEZWANIE SPÓŁKI REAL ESTATE INWESTORBP DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE SPÓŁKI REAL ESTATE INWESTORBP DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIERWSZE WEZWANIE SPÓŁKI REAL ESTATE INWESTORBP DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych na niniejszej stronie publikowane będą wymagane przez prawo i statut ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki Real Estate inwestorbp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429795, REGON: 146311971, NIP: 5272684015, kapitał zakładowy (wpłacony): 60 000,00 zł.