Operator kalmara


Miejsce pracy: Małaszewicze


Zakres obowiązków

 • obsługa kalmara, przeładunki kontenerów
 • ocena i raportowanie stanu technicznego i czystości urządzeń przeładunkowych kontenerów, placu oraz ogrodzenia,
 • usuwanie stwierdzonych uszkodzeń nawierzchni placu oraz dbałość o jakość i czystość powierzonego mienia
 • utrzymanie sprawności maszyny, dbanie o powierzony sprzęt

Wymagania

 • uprawnienia do obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych typu  I WJO
 • mile widziane doświadczenie
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • komunikatywność, odpowiedzialność

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy
 • pracę zgodną z normami i obowiązującymi przepisami

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.