Specjalista BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska


Miejsce pracy: Małaszewicze Duże


Zakres obowiązków:

 • organizowanie w przedsiębiorstwie warunków pracy zapewniających spełnienie wymogów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach przeładunkowych,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP, P. POŻ oraz ustalanie wytycznych dla osób kierujących pracownikami w tym zakresie,
 • monitorowanie warunków pracy, kontrola przestrzegania przepisów i procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP i bezpieczeństwa,
 • koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP i ppoż,
 • bieżące kontrole stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zasad BHP,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie BHP,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • dokumentowanie działań i sprawozdawczość wymagana zewnętrznymi regulacjami prawnymi, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów,
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami w zakresie BHP, ochrony pożarowej,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP oraz szkoleń stanowiskowych,
 • przestrzeganie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • współuczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez organy nadzorcze.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP,
 • doświadczenie minimum 3 lata na analogicznym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP,
 • posiadanie uprawnień Inspektora PPOŻ,
 • praktyczna znajomość prawa z zakresu BHP i PPOŻ,
 • umiejętność tworzenia raportów, statystyk i dokumentów związanych z BHP.

Oferujemy:

 • umowę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • profesjonalne narzędzia pracy,
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

UWAGA: Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszeni