Ogłoszenie

W dniu 16 października 2007 r. mogą się przedawnić roszczenia wynikające z wyemitowanych, bądź gwarantowanych przez Skarb Państwa II RP przedwojennych wierzycielskich papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych).
Wiąże się to z terminem wejścia w życie obecnej konstytucji (17 października 1997 r.) i terminem przedawnienia roszczeń, który zgodnie z Kodeksem cywilnym mija po 10 latach od tej daty.

Złożenie wniosku do sądu np. o zawezwanie do próby ugodowej wstrzymuje bieg przedawnienia roszczeń. Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r. (sygn. 49/05) uznał za niezgodny z konstytucją jeden z przepisów nowelizacji Kodeksu cywilnego z 1990 r., dotyczący dostępu do waloryzacji sądowej świadczenia pieniężnego. Była ona dostępna tylko dla zobowiązań zaciągniętych po 30 października 1950 r. „Niezgodność dotyczy art. 64 Konstytucji RP, stwierdzającego, że każdy ma prawo do własności, a własność ta jest chroniona prawem. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sejm ma rok na taką nowelizację przepisów, która umożliwi określenie wartości roszczeń właścicieli przedwojennych obligacji. Jeśli tego nie uczyni, osoby te będą mogły zwrócić się do sądów o określenie kwoty należności. Sejm nie uchwalił jeszcze zmian w prawie.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał jeden z przepisów nowelizacji Kodeksu cywilnego z 1990 r., dotyczący dostępu do waloryzacji sądowej świadczenia pieniężnego. Była ona dostępna tylko dla zobowiązań zaciągniętych po 30 października 1950 r. Niezgodność dotyczy art. 64 Konstytucji RP, stwierdzającego, że każdy ma prawo do własności, a własność ta jest chroniona prawem.
www.obligacjerp.eu