INWESTYCJE PRZEŁADUNKOWO-MAGAZYNOWE

INBAP TERMINAL MAŁASZEWICZE

MAŁASZEWICZE

ul. Lotnicza 4
21-540 Małaszewicze Małe
www.inbapterminal.com

INBAP Terminal znajduje się w miejscowości Małaszewicze Duże k. Terespola – na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, przy wschodniej granicy kraju, na głównej trasie kolejowej łączącej Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem. W ramach uzyskanej koncesji realizuje przeładunek, magazynowanie oraz filtrację produktów wysokokrzepliwych, a także przeładunek paliw ciekłych. Obecnie inwestycja jest poddawana modernizacji mającej na celu maksymalne zwiększenie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych usług.

MAŁASZEWICZE
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

11,3

ha zajmowanej powierzchni

m łącznej długości torów

kontrahentów

tys. ton przeładunku rocznie

Oferta terminala

Przeładunek:
– ON,
– LPG,
– metanol,
– rozcieńczalnik,
– parafina,
– petrolatum,
– melasa,
– olej talowy,
– oleje opałowe,
– olej popirolityczny,
– oleje roślinne,
– oleje bazowe,
– nawóz płynny (RSM),
– plastyfikator,
– kruszywo,
– węgiel,
– towary w big-bagach oraz na paletach,
– nawozy,
– pelet,
– brykiet torfowy,
– kiełki słodowe, itp.

Filtracji parafin i gaczy parafinowych

Baza magazynowa:
– zbiornik na metanol,
– zbiorniki na olej napędowy,
– zbiorniki na estry,
– zbiorniki na dodatki do paliw,
– zbiorniki na LPG,
– zbiorniki na parafinę,
– zbiorniki na melasę,
– zbiorniki na olej popirolityczny;
– plac składowy na towary sypkie/big-bagi,
– depot na 3,7 tys. kontenerów.

Sprzedaż:
– metanol,
– olej popirolityczny,
– kruszywa.

 

Terminal INBAP jest miejscem wyznaczonym do odpraw celnych, a w przyszłości będzie także składem podatkowym. Wyposażony jest w bocznicę kolejową z układem torów wschodnim (1520 mm), wkrótce dodany zostanie również układ torów europejski (1435 mm). Obecnie trwa gruntowna modernizacja i rozbudowa inwestycji. Planujemy ponad dwukrotne zwiększenie obszaru terminala oraz poprawienie jego funkcjonalności, co znacznie poszerzy ofertę przeładunku i magazynowania. Dowiedz się więcej >>>

MAŁASZEWICZE – CENTRALNY PUNKT TRANSPORTU KOLEJOWEGO Z CHIN DO UNII EUROPEJSKIEJ

Terminal INBAP znajduje się na polskiej ścianie wschodniej, w miejscowości Małaszewicze Duże – przy granicy z Białorusią, bezpośrednio przy trasie nr 2 korytarza sieci bazowej TEN-T, tj. Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącej najważniejsze porty w Europie za pomocą wszystkich dostępnych rodzajów transportu. Małaszewicze cechuje bardzo korzystne położenie na zbiegu magistrali kolejowych, tuż przy granicach trzech państw.

są największym rejonem przeładunkowym na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
to europejski korytarz transportowy nr 2 oraz północna linia Nowego Jedwabnego Szlaku,
stanowią wschodnią granicę celną Unii Europejskiej,
tu znajduje się styk kolei 1435 mm i 1520 mm oraz łączą się systemy komunikacji CIM – SMGS.

Od 2013 r. funkcjonuje połączenie intermodalne Polski i innych krajów Unii Europejskiej z Chinami, dla którego przyjęła się nazwa „Nowy Jedwabny Szlak”. Jest ono niezwykle perspektywiczne, przede wszystkim ze względu na oferowany czas przewozu wynoszący 12–14 dni, w porównaniu z żeglugą morską: 30–40 dni.

Największy ruch kolejowy na wschodniej granicy UE, gdzie następuje zmiana szerokości torów, odbywa się przez przejście graniczne w Terespolu, co związane jest z przebiegiem głównego korytarza transportowego łączącego Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem – linii CE20, stanowiącej element kolejowego korytarza towarowego nr 8.

Ze względu na wyposażenie w infrastrukturę przeładunkową i wielkość obsługiwanego ruchu Małaszewicze są największym i najlepiej rozwiniętym rejonem położonym w kolejowym korytarzu towarowym nr 8 (linia CE20).

NASZE Projekty

INBAP
GROUP

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Sidorska 83
21-500 Biała Podlaska

Difreo - strony internetowe