WSPARCIE DLA ROZWOJU


Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim nieruchomościami, jednak chętnie podejmujemy się także inwestycji w szczytnych celach. Aktywnie wspieramy różnego rodzaju inicjatywy w miastach, w których realizujemy swoje projekty. Poprzez prowadzone działania chcemy kreować pozytywny wizerunek firmy, a także mieć wkład w rozwój regionów oraz przyczyniać się do polepszenia warunków życia całych społeczności, jak i konkretnych osób.

Nasze działania sponsoringowe obejmują następujące obszary:
– wydarzenia kulturalne,
– działania na rzecz edukacji,
– zawody sportowe,
– akcje charytatywne.

Przed przystąpieniem do współpracy przeprowadzamy wnikliwą analizę merytoryczną i ekonomiczną projektu, dlatego prosimy, aby przesyłane wnioski zawierały kompletne informacje dotyczące planowanej inicjatywy.

W celu nawiązania kontaktu prosimy o skorzystanie z formularza.


    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych.**

    * pole wymagane
    ** klauzula informacyjna RODO