Przygotowania do rozbudowy CH Hermes w Skarżysku-Kamiennej

Biuro Prawno Finansowe INWESTOR przygotowuje się do rozbudowy Centrum Handlowego Hermes znajdującego się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego 18.

Liczymy na to, iż prace związane z rozbudową Centrum Handlowego Hermes rozpoczną się już wkrótce. Dużo czasu straciliśmy czekając aż zacznie obowiązywać plan miejscowego zagospodarowania. Planowaliśmy rozpocząć rozbudowę już latem ubiegłego roku.
Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na rozbudowę CH Hermes, który złożyliśmy w Starostwie Powiatowym w dniu 09.08.2011 r. Mamy nadzieję iż lada dzień otrzymamy informację o jego pozytywnym rozpatrzeniu. Od dawna mamy przygotowany kompletny projekt, jak tylko dostaniemy pozwolenie wszczynamy procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Planujemy zakończyć wszystkie prace na przełomie II / III kwartału 2012 r.
Po rozbudowie CH Hermes będzie zajmować łączną powierzchnię całkowitą ok. 15 tys. m2., a powierzchnia najmu wyniesie ok. 8,5 tys. m2. W nowej części budynku znajdzie się ponad 30 lokali. Możemy zdradzić, że w centrum będzie kino HELIOS na ok. 700 foteli, a także duży market sieci RTV EURO AGD.
Proces komercjalizacji CH Hermes przebiega bardzo sprawnie. Na chwilę obecną znaczna część powierzchni jest już wynajęta. Trwają intensywne rozmowy z pozostałymi zainteresowanymi. Tak jak w przypadku innych inwestycji firma z dużym powodzeniem sama zajmuje się komercjalizacją obiektu.