Otrzymaliśmy zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

W dn. 4 września 2020 r. nasza działalność przeładunkowa została poszerzona. W oparciu o zezwolenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej uzyskaliśmy zgodę i zabezpieczenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zezwolenie do pobrania: