INWESTYCJE PRZEŁADUNKOWO-MAGAZYNOWE

INWESTYCJE PRZEŁADUNKOWO-MAGAZYNOWE

NASZ PRIORYTET
TO ROZWÓJ

W ramach INBAP GROUP realizujemy projekty przeładunkowo-magazynowe w Małaszewiczach Dużych k. Terespola – na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, przy wschodniej granicy kraju, na głównej trasie kolejowej łączącej Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem. Nasze bazy oferują możliwości przeładunku, magazynowania oraz filtracji szerokiego spektrum produktów, a trwające rozbudowa i modernizacja mają na celu poszerzenie oferty o całkowicie nowe produkty i funkcjonalności oraz podniesienie jakości oferowanych usług.

KOMPLEKSOWE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, FILTRACJA

chemii, paliw płynnych i parafin.

PROJEKTY
PRZEŁADUNKOWO – MAGAZYNOWE

INBAP TERMINAL

INBAP Terminal to nowoczesna baza, w ramach której realizuje się przeładunek, magazynowanie oraz filtrację produktów wysokokrzepliwych, a także przeładunek paliw ciekłych. Obecnie trwają prace mające na celu maksymalne zwiększenie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych usług. Terminal mieści się w Małaszewiczach, które z racji położenia na zbiegu magistrali kolejowych, tuż przy granicach trzech państw, nazywane są kolejową bramą do europejskiego systemu transportowego. W sąsiedztwie inwestycji przebiega linia kolejowa E20 oraz jej odnoga CE20 dla towarowego transportu kombinowanego oraz droga E30: Świecko – Terespol.

INBAP INTERMODAL

Największy na polskiej ścianie wschodniej, nowoczesny, w pełni funkcjonalny terminal przeładunkowy INBAP Intermodal powstanie na obszarze ponad 15 hektarów w Małaszewiczach Dużych. Jego działalność skupiać się będzie na przyjmowaniu, przeładunku oraz wysyłaniu przesyłek całopociągowych. Rozległy obszar inwestycji otworzy nieograniczone możliwości w przeładunku i składowaniu wszystkich rodzajów kontenerów. Terminal wyposażony zostanie w 3 tory normalne i 3 tory szerokie o długości ponad 1 km każdy i obsłuży do ośmiu pociągów na torze szerokim i ośmiu na torze normalnym na dobę.

MAŁASZEWICZE – CENTRALNY PUNKT TRANSPORTU KOLEJOWEGO Z CHIN DO UNII EUROPEJSKIEJ

Nasze bazy znajdują się na polskiej ścianie wschodniej, w miejscowości Małaszewicze Duże – przy granicy z Białorusią, bezpośrednio przy trasie nr 2 korytarza sieci bazowej TEN-T, tj. Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącej najważniejsze porty w Europie za pomocą wszystkich dostępnych rodzajów transportu. Małaszewicze cechuje bardzo korzystne położenie na zbiegu magistrali kolejowych, tuż przy granicach trzech państw.

są największym rejonem przeładunkowym na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
to europejski korytarz transportowy nr 2 oraz północna linia Nowego Jedwabnego Szlaku,
stanowią wschodnią granicę celną Unii Europejskiej,
tu znajduje się styk kolei 1435 mm i 1520 mm oraz łączą się systemy komunikacji CIM – SMGS.

Od 2013 r. funkcjonuje połączenie intermodalne Polski i innych krajów Unii Europejskiej z Chinami, dla którego przyjęła się nazwa „Nowy Jedwabny Szlak”. Jest ono niezwykle perspektywiczne, przede wszystkim ze względu na oferowany czas przewozu wynoszący 12–14 dni, w porównaniu z żeglugą morską: 30–40 dni.

Największy ruch kolejowy na wschodniej granicy UE, gdzie następuje zmiana szerokości torów, odbywa się przez przejście graniczne w Terespolu, co związane jest z przebiegiem głównego korytarza transportowego łączącego Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem – linii CE20, stanowiącej element kolejowego korytarza towarowego nr 8.

Ze względu na wyposażenie w infrastrukturę przeładunkową i wielkość obsługiwanego ruchu Małaszewicze są największym i najlepiej rozwiniętym rejonem położonym w kolejowym korytarzu towarowym nr 8 (linia CE20).

NASZE Projekty

INBAP
GROUP

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Sidorska 83
21-500 Biała Podlaska

Difreo - strony internetowe