INWESTYCJE PRZEŁADUNKOWO-MAGAZYNOWE

INBAP Intermodal

MAŁASZEWICZE DUŻE

ul. Warszawska 1B
21-540 Małaszewicze Duże
www.inbapintermodal.com

Największy na polskiej ścianie wschodniej, nowoczesny, w pełni funkcjonalny terminal przeładunkowy INBAP Intermodal powstaje na obszarze ponad 15 hektarów w Małaszewiczach Dużych i Małaszewiczach Małych k. Terespola. Jego działalność skupiać się będzie na przyjmowaniu, przeładunku oraz wysyłaniu przesyłek całopociągowych. Rozległy obszar inwestycji otworzy nieograniczone możliwości w przeładunku i składowaniu wszystkich rodzajów kontenerów.

MAŁASZEWICZE DUŻE
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

ha
zajmowanej powierzchni

m
łącznej długości torów

Planowane wyposażenie terminala

bocznice kolejowe skomunikowane od strony południowej z układem torów o S (1520) i N (1435) oraz od strony północnej z układem torów o S (1520) o całkowitej długości ponad 1 km każdy,
tory S o prześwicie 1520 mm – 4 305 m długości,
tory N o prześwicie 1435 mm – 3 578 m długości,
suwnice bramowe i platformy kontenerowe,
plac składowania pustych kontenerów,
budynek biurowo-socjalny,
funkcjonalny parking dla aut ciężarowych,
ciągniki terminalowe,
waga samochodowa,
stacja mycia oraz obsługi pojazdów i kontenerów.

Projekt idealnie wpisuje się w rosnące oczekiwania rynku transportowego. Terminal będzie oferował naszym Klientom i Partnerom kompleksową usługę logistyczną i celną na najwyższym poziomie.

Termin realizacji inwestycji: 3 Q 2023 r.

Dowiedz się więcej >>>

MAŁASZEWICZE – CENTRALNY PUNKT TRANSPORTU KOLEJOWEGO Z CHIN DO UNII EUROPEJSKIEJ

INBAP Intermodal powstaje na polskiej ścianie wschodniej, w Małaszewiczach Dużych i Małaszewiczach Małych – przy granicy z Białorusią, bezpośrednio przy trasie nr 2 korytarza sieci bazowej TEN-T, tj. Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącej najważniejsze porty w Europie za pomocą wszystkich dostępnych rodzajów transportu. Małaszewicze cechuje bardzo korzystne położenie na zbiegu magistrali kolejowych, tuż przy granicach trzech państw.

są największym rejonem przeładunkowym na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
to europejski korytarz transportowy nr 2 oraz północna linia Nowego Jedwabnego Szlaku,
stanowią wschodnią granicę celną Unii Europejskiej,
tu znajduje się styk kolei 1435 mm i 1520 mm oraz łączą się systemy komunikacji CIM – SMGS.

Od 2013 r. funkcjonuje połączenie intermodalne Polski i innych krajów Unii Europejskiej z Chinami, dla którego przyjęła się nazwa „Nowy Jedwabny Szlak”. Jest ono niezwykle perspektywiczne, przede wszystkim ze względu na oferowany czas przewozu wynoszący 12–14 dni, w porównaniu z żeglugą morską: 30–40 dni.

Największy ruch kolejowy na wschodniej granicy UE, gdzie następuje zmiana szerokości torów, odbywa się przez przejście graniczne w Terespolu, co związane jest z przebiegiem głównego korytarza transportowego łączącego Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem – linii CE20, stanowiącej element kolejowego korytarza towarowego nr 8.

Ze względu na wyposażenie w infrastrukturę przeładunkową i wielkość obsługiwanego ruchu Małaszewicze są największym i najlepiej rozwiniętym rejonem położonym w kolejowym korytarzu towarowym nr 8 (linia CE20).

NASZE Projekty

INBAP
GROUP

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Sidorska 83
21-500 Biała Podlaska

Difreo - strony internetowe