Kierownik projektu


Miejsce pracy: Gdańsk


Zakres obowiązków:

 • planowanie, organizacja, stały nadzór i odpowiedzialność za całokształt prowadzonego procesu inwestycyjnego na etapie planowania, przygotowania, realizacji i użytkowania obiektu,
 • przygotowywanie i realizacja przetargów,
 • negocjacje i przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • analiza dokumentacji,
 • zapewnianie odpowiednich zasobów w celu sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji kontraktów,
 • pozyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjno-budowlanych,
 • zarządzanie zespołem inżynierskim oraz projektowym w trakcie realizacji kontraktu,
 • zarządzenie budżetem i harmonogramem inwestycji,
 • współdziałanie z kierownikiem budowy, projektantami i inspektorami nadzoru,
 • opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności, zgodności z przepisami, optymalizacji kosztów i eksploatacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu budownictwa,
 • znajomość rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów i zasad sztuki budowlanej,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów, dyspozycyjność, zdolności negocjacyjne,
 • mile widziane uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B i gotowość do podejmowania wyjazdów służbowych.

 Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.