PIERWSZE WEZWANIE SPÓŁKI REAL ESTATE INWESTORBP DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych na niniejszej stronie publikowane będą wymagane przez prawo i statut ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki Real Estate inwestorbp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429795, REGON: 146311971, NIP: 5272684015, kapitał zakładowy (wpłacony): 60 000,00 zł.